You are currently viewing Tabela krzyżówek Tropheus

Tabela krzyżówek Tropheus

Tabela hodowlana odmian barwnych rodzaju Tropheus

 Opracował : Lechosław ŁĄTKA , Klub Miłośników Tanganiki, 2010

Odmiany barwne rodzaju Tropheus nie krzyżujące się ze sobą (możliwa wspólna hodowla)