Klasyfikacja gatunków ryb pielęgnicowatych zamieszkujących jezioro Tanganika wg. Takahashi

 Nowa klasyfikacja gatunków ryb tanganickich zaproponowana przez Tetsumi Takahashi (2003) polega na wyodrębnieniu 16 szczepów (podrodzin), w tym 5 zupełnie nowych. Badania przeprowadzono analizując 37 cech morfologiczno-anatomicznych ryb.  Bathybatini (Poll, 1986):Bathybates (Boulenger,…

Czytaj dalejKlasyfikacja gatunków ryb pielęgnicowatych zamieszkujących jezioro Tanganika wg. Takahashi