You are currently viewing Telmatochromis vittatus

Telmatochromis vittatus

Takson: Lamprologini

Występowanie: Jezioro Tanganika (gatunek endemiczny)

Wielkość: samiec do 10cm, samica do 8cm

Żywienie: w naturze podstawę diety stanowią glony oraz drobne bezkręgowce. W akwarium przyjmują każdy rodzaj pokarmu, zarówno żywy, jak i mrożony oraz suchy. Należy im podawać dafnię, drobnego kryla, cykopa, mysis, krewetki, solowca oraz spirulinę.

Warunki hodowli: gatunek żyjący w grupach (min. 6 szt.), do życia i rozrodu wymagają muszli po ślimakach (np. po Neothauma tanganyicense, winniczkach). Minimalny zbiornik dla grupki tych ryb to 112l (80x35x40), wystrój powinny stanowić kamienie tworzące schronienie dla osobników zdominowanych oraz nie gotowych do rozrodu samic oraz muszle w sporej ilości. Parametry wody typowe, jak dla innych ryb z jeziora Tanganika. Odczyn wody  zasadowy (w jeziorze PH to 8,0-9,2), twarda. Temperatura 23-29°C (optymalnie 25-26°C w akwarium).

Informacje ogólne: gatunek zaliczany do muszlowców, aktywny i towarzyski. Przejawia niewielką agresję wewnątrzgatunkową (zwłaszcza podczas zalotów i wychowu młodych), wobec innych gatunków obojętny. Wylęg młodych następuje po 16-21 dniach od tarła, opiekę nad ikrą i potomstwem sprawuje głównie samica.

Telmatochromis vittatus