You are currently viewing Chalinochromis cyanophleps

Chalinochromis cyanophleps

Chalinochromis cyanophleps, Kullander, Karlsson, Karlsson & Norén, 2014

Opracował: Lechosław Łątka
Klasyfikacja

Cichlidae

Występowanie


Jezioro Tanganika, Afryka Wschodnia. Obszar występowania obejmuje odcinek wschodniego wybrzeża jeziora, od Kalala (południe) na północ do Mvuna na odległości ok. 90 km. Gatunek endemiczny

Siedlisko


Naturalnym środowiskiem bytowania Chalinochromis cyanophleps są skaliste obszary na których znajdują się duże kamienie i głazy. Biotop tego gatunku charakteryzuje się ciemnymi strefami jaskiń i szczelin. W tym samym środowisku występują obok siebie takie gatunki jak: Julidochromis regani , Paracyprichromis nigripinnis oraz Neolamprologus furcifer. Bardzo sporadycznie spotykany na otwartych przestrzeniach. Występuje na głębokości od 6 do 45 metrów.

Wielkość

Samce Chalinochromis cyanophleps dorastają do ok.15 -18 cm. Samice są mniejsze o ok. 10-15 %. Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony. Ubarwienie osobników obydwu płci jest jednakowe. Chalinochromis cyanophleps od pozostałych gatunku z rodzaju Chalinochromis różni się przede wszystkim ubarwieniem. Jest to jedyny przedstawiciel tego rodzaju o ciemnym ubarwieniu (pozostałe gatunki posiadają jasnoszare, beżowe ubarwienie tułowia) który nie posiada ciemnych znaczeń (pasy, plamy) na głowie. Tęczówka oka jest obrzeżona w kolorze żółto-pomarańczowym podobnie jak np. u N. nigriventris. Podstawowym kolorem ubarwienia tego taksonu jest kolor ciemno brązowy do czarnego z niebieskim przebarwieniem (stąd wcześniejsza nazwa tego gatunku Chalinochromis sp. “Blue Vein”). Pojedyńcze płetwy obrzeżone są w kolorze niebieskim.

Akwarium i hodowla

Dobraną parę Chalinochromis cyanophleps można hodować w akwarium o minimalnej objętości 300 litrów (120 cm długości), gdzie bardzo ważnym parametrem jest powierzchnia dna (min. 120×50 cm). Informacje znalezione w Internecie wskazują jednak, że akwarium dla tego gatunku powinno być większe o objętości ok. 450 litrów. Gatunek ten preferuje częste podmiany wody i dobrą filtrację. Na dobrostan ryb ma wpływ odpowiednio urządzone akwarium które powinno mieć ciemne cieniste strefy wśród licznych skał tworzących groty i szczeliny. Wskazane są również nawisy skalne. Oświetlenie powinno być stonowane i niezbyt silne. Takie urządzenie zbiornika jest podstawą do osiągnięcia sukcesu hodowlanego. W akwarium z omawianym gatunkiem należy na dno wysypać dobrze przepłukany piasek o grubości dna ok.4 cm.

Parametry wody

Odczyn wody pH 8,0- 9,2
Twardość ogólna (GH) 7- 11 °n
Twardość węglanowa (KH) 16- 18 °n
Temperatura pow. 24- 26 °C
Wskazane są co tygodniowe podmiany odstanej wody w ilości ok. 20% całości objętości zbiornika. Podmieniana woda powinna mieć zbliżone parametry i temperaturę do tej która jest w akwarium.

Dieta

Chalinochromis cyanophleps należy do mięsożerców i taką też dietę należy mu zapewnić podczas hodowli w akwarium. W warunkach naturalnych żywią się małymi skorupiakami i owadami. W warunkach sztucznych takson ten należy karmić pokarmami naturalnego pochodzenia, min. wodzieniem, czarnym komarem, dorosłą artemią, lasonogami (mysis). Jako urozmaicenie diety podajemy dobrej jakości pokarmy sztuczne, które również są przyjmowane bez większych problemów. Chcąc jednak utrzymać ryby w dobrej kondycji do rozrodu konieczne jest podawanie wcześniej już wspomnianych pokarmów naturalnych.


Zachowanie i agresja

W nielicznych w Internecie opisach Chalinochromis cyanophleps możemy spotkać się z informacją , że ten gatunek należy do ryb w miarę spokojnych. Z racji tego, że jest to takson bardzo rzadki w akwariach i opisy są zapewne “powielane” bez weryfikacji obserwacji występuje rozbieżność w opisie zachowań tego gatunku w warunkach sztucznych. Jak wskazują informacje przekazane przez Mariana Przybyłę, członka Klubu Miłośników Tanganiki, który hoduje Ch. cyanophleps w swoich zbiornikach,  gatunek ten należy do bardzo agresywnych ryb który potrafi zabić nie tylko przedstawicieli swojego gatunku, ale również innych (Marian Przybyła podaje przykład zabicia jednego osobnika gatunku równie agresywnego a mianowicie Neolamprologus niger). W akwarium ogólnym o odpowiednim litrażu i aranżacji towarzystwo dla tego taksonu powinno mieć podobny charakter oraz wskazane jest aby zajmowały inne strefy bytowania, np. gatunki wolnej toni z rodzaju Cyprichromis (taka obsada funkcjonuje u wcześniej wspomnianego Mariana Przybyły). Najlepiej jednak hodować Ch. cyanophleps w akwarium jednogatunkowym. W zachowaniu przypomina Neolamprologus timidus i N. furcifer


Rozmnażanie

Chalinochromis cyanophleps należy do szczelinowców, gatunków o otwartym wylęgu. Powodzeniem w hodowli tego gatunku jest warunek właściwego wystroju zbiornika zbliżonego do środowiska naturalnego oraz naturalnego dobrania się pary. Gotowe do tarła tarlaki zajmują wybraną wspólnie grotę, szczelinę i tam odbywają tarło. W tym okresie para “znika” na kilka dni i jest nieobecna w akwarium. Ikra jest składana w grocie. Po złożeniu ikry opiekę nad nią przejmuje samica, a samiec patroluje terytorium przed grotą. W celu wzmocnienia “więzi” między parą podczas opieki można wpuścić inny gatunek który będzie “celem” dla broniącego gniazda samca. Bracia Karlsson którym udało się rozmnożyć Chalinochromis cyanophleps wykorzystali jako “chłopca do bicia” jednego osobnika Neolamprologus pulcher. Samo tarło jak i rozwój narybku ma charakter bardzo skryty, co utrudnia obserwacje. Po około tygodniu pojawia się drobny narybek który przenoszony jest przez rodziców do wykopanego wcześniej dołka poza grotą. Liczba narybku może dochodzić do 70 sztuk. Narybek najlepiej jest karmić, o ile to możliwe, w początkowej fazie świeżo wyklutymi larwami artemii (większa przeżywalność i szybszy wzrost narybku) lub rozdrobnionym sztucznym pokarmem.

Podsumowanie

Chalinochromis cyanophleps jest taksonem stosunkowo nowo opisanym bo bardziej szczegółowy opis tego gatunku został opracowany 2014 roku. Chociaż pierwsze pojawienie się tego gatunku w akwariach obserwuje się od 2003 roku to do dzisiaj jest bardzo rzadko spotykanym gatunkiem w naszych akwariach. Przez co jest mało poznanym taksonem pod względem hodowli warunkach sztucznych. Tym bardziej stanowi on “pożądanie” i cel posiadania wśród akwarystów, żeby móc obserwować ten gatunek w swoich akwariach.

Literatura:


Karlsson, M. and Karlsson, M. (2014a) Chalinochromis cyanophleps in the aquarium. African Diving Ltd Facebook, 19 July 2014. Available from: https://www.facebook.com/…9756105922084:0 (accessed 2 April 2019);

Kullander, S. O., Karlsson, M., Karlsson, M. and Norén, M. (2014) Chalinochromis cyanophleps, a new species of cichlid fish (Teleostei: Cichlidae) from Lake Tanganyika. Zootaxa, 3790 (3): 425–438; doi: 10.11646/zootaxa.3790.3.2 Available from: http://mapress.com/zootaxa/2014/f/zt03790p438.pdf (accessed 2 April 2019)