Aby korzystać z pełnej zawartości FORUM należy się zarejestrować, można to zrobić TUTAJ.
To okienko jest widoczne tylko dla niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników!
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna

KRS 0000333953
REGON 142208970
NIP 525-248-20-01

FB

KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI
Strona pasjonatów ryb z jeziora Tanganiki

RegulaminRegulaminFAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  GaleriaGaleria  DownloadDownload
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI - Konkurs Wiedzy 2015
"Organizator"
Organizatorem Konkursu Klub Miłośników Tanganiki.
 1. TERMIN I CZAS TRWANIA KONKURSU.
  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 pażdziernika 2015 r. o godz. 20.00.
  2. Czas trwania konkursu to 30 min.
 2. WARUNKI UDZIAŁU.
  1. Do Konkursu może przystąpić każdy uczestnik Forum Klubu Miłośników Tanganiki, który na dzień poprzedzający dzień Konkursu tj. 24. października 2015r. posiada konto użytkownika serwisu www.klub-tanganika.pl/forum i posiada na stronie serwisu www.klub-tanganika.pl/forum minimum 1 post w chwili rozpoczęcia Konkursu;
  2. Członkowie Jury oraz członkowie Klubu Miłośników Tanganiki nie mogą brać udziału w Konkursie;
  3. Zgłoszeniem jest przystąpienie do Konkursu.
 3. KONKURS.
  1. Konkurs składa się z szeregu pytań teoretycznych zamkniętych oraz pytań opartych na ilustracjach/zdjęciach, na które uczestnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w określonym przez Organizatora czasie;
  2. Pytania teoretyczne zamknięte mogą zawierać tylko jedną poprawną odpowiedź;
  3. W pytaniach opartych na ilustracjach/zdjęciach należy podpisać, co znajduje się na każdej z załączonych ilustracji lub na każdym załączonym zdjęciu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany (z przyczyn niezależnych od niego) składu Jury w trakcie trwania Konkursu.
 4. OCENA ODPOWIEDZI.
  1. Odpowiedzi oceniane będą przez Jury w składzie:
   • Marian Przybyła – Prezes KMT
   • Lechosław Łątka – Zarząd KMT
   • Artur Krasuski – Klubowicz
  2. Prawidłowa odpowiedź w pytaniu teoretycznym zamkniętym, oceniana będzie jako 1 pkt. Zaznaczenie nieprawidłowej odpowiedzi ocenione zostanie jako 0 punktów.
  3. W pytaniach opartych na ilustracjach/zdjęciach za każde prawidłowe podpisanie ilustracji/zdjęcia uczestnik otrzyma jeden punkt. Nieudzielenie odpowiedzi lub udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi ocenione zostanie jako 0 punktów.
  4. Suma wszystkich punktów, a także czas odpowiedzi stanowić będzie o finalnym wyniku.
  5. Osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów zajmą odpowiednio miejsca pierwsze, drugie i trzecie itd.
  6. W przypadku, gdy suma wszystkich punktów będzie równa, decydować będzie czas odpowiedzi, odpowiednio od najszybciej udzielonej do najwolniej.
 5. NAGRODY W KONKURSIE.
  1. Nagrodami w Konkursie są:
   • I miejsce
    • 5000 Akwamonet do wykorzystania w sklepie Akwarystyczny24.pl
    • Dainichi Veggie FX 250g
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 500ml
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Kordon Amquel 473ml
    • Astra Kelp & Spirulina Flakes 250ml
    • Drak Aquadrakon El 500ml
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24.pl
    • walizka testów Aquaset 1 Basic
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • Filtr kaskadowy EHEIM LIBERTY 200
Nagroda ufundowana przez TANGANIKA-KONIN
    • O.S.I. Maitenance Color platki 1000gr
Nagroda ufundowana przez Tan-Mal
    • 10 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 10 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, 10 wydań dwumiesięcznika Akwarium - wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata Magazynu Akwarium (do wyboru)
Nagroda ufundowana przez Pet Publications Anna Stepnowska
   • II miejsce
    • Dainichi Veggie Deluxe 250g
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 250ml
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Kordon Amquel 118ml
    • Astra Kelp & Spirulina Flakes 250ml
    • Drak Aquadrakon El 250ml
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24
    • Filtrax NO3 + Aquatest NO3
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • Filtr kaskadowy EHEIM LIBERTY 130
Nagroda ufundowana przez TANGANIKA-KONIN
    • 10 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 10 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, 10 wydań dwumiesięcznika Akwarium - wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata Magazynu Akwarium (do wyboru)
Nagroda ufundowana przez Pet Publications Anna Stepnowska
   • III miejsce
    • Dainichi Veggie Pro 250g
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 120ml
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Kordon Amquel 118ml
    • Astra Kelp & Spirulina Flakes 250ml
    • Drak Aquadrakon El 250ml
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24
    • Filtrax C (węgiel aktywny) + Aquatest PH 7-9 (do wody zasadowej)
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • TROPICAL TANGANIKA CHIPS 130g
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki
    • 10 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 10 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, 10 wydań dwumiesięcznika Akwarium - wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata Magazynu Akwarium (do wyboru)
Nagroda ufundowana przez Pet Publications Anna Stepnowska
   • IV miejsce
    • Aquaflora caps complete
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • OMEGA ONE SMALL CICHLID PELLETS [Floating] 184g
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki
   • V miejsce
    • Aquaflora caps complete
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • OMEGA ONE SMALL CICHLID PELLETS [Floating] 94g
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki
   • VI miejsce
    • Aquaflora caps complete
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • OMEGA ONE LARGE GOLDFISH PELLETS [Sinking] 108g
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki
 1. WYNIKI.
  1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie KMT w terminie do 8 listopada 2015 roku.
 2. SPORY.
  1. W przypadku wystąpienia sporu, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia swoich argumentów w terminie do 24 godzin po ogłoszeniu wyników na adres klub@klub-tanganika.pl
  2. Jury ustosunkuje się do przedstawionych przez Uczestnika argumentów.
  3. Decyzja Jury jest ostateczna.
  4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail podany w formularzu konkursowym.
  5. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Klub Miłośników Tanganiki. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
  2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Powrót


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,01 sekundy. Zapytań do SQL: 3