Aby korzystać z pełnej zawartości FORUM należy się zarejestrować, można to zrobić TUTAJ.
To okienko jest widoczne tylko dla niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników!
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna

KRS 0000333953
REGON 142208970
NIP 525-248-20-01

FB

KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI
Strona pasjonatów ryb z jeziora Tanganiki

RegulaminRegulaminFAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  GaleriaGaleria  DownloadDownload
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI - Konkurs Wiedzy Akwarystycznej
Organizatorem Konkursu jest Klub Miłośników Tanganiki.
 1. Termin.
  1. Konkurs rozpocznie się w dniu 23 listopada 2014 roku o godzinie 21:00.
  2. Czas trwania Konkursu to 30min.
 2. Warunki udziału.
  1. Do Konkursu może przystąpić każdy uczestnik Forum Klubu Miłośników  Tanganiki, który na dzień poprzedzający dzień konkursu tj. 22. listopada 2014r.  posiada konto użytkownika serwisu www.klub-tanganika.pl/forum i posiada na stronie serwisu www.klub-tanganika.pl/forum minimum 1 post w chwili rozpoczęcia konkursu;
  2. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w Konkursie.
  3. Zgłoszeniem jest przystąpienie do Konkursu.  
 3. Konkurs.
  1. Konkurs składa się z szeregu pytań zamkniętych, na które uczestnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w określonym przez Organizatorów czasie.
  2. Pytania zamknięte mogą zawierać więcej niż jedną prawidłową odpowiedź.
 1. Ocena odpowiedzi.
  1. Odpowiedzi oceniane będą przez Jury w składzie:
   • Lechosław Łątka – KMT
   • Artur Krasuski – KMT
   • Marian Przybyła – KMT
  2. Każda prawidłowa odpowiedź w pytaniu zamkniętym, oceniana będzie jako 1 pkt. Niezaznaczenie prawidłowej odpowiedzi lub zaznaczenie nieprawidłowej odpowiedzi ocenione zostanie jako 0 punktów.
  3. Suma wszystkich punktów, a także czas odpowiedzi stanowić będzie o finalnym wyniku.
  4. Osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów zajmą odpowiednio miejsca pierwsze, drugie i trzecie itd.
  5. W przypadku, gdy suma wszystkich punktów będzie równa, decydować będzie czas odpowiedzi, odpowiednio od najszybciej udzielonej do najwolniej.
 2. Nagrody.
  1. Nagrodami w Konkursie są:
   • I miejsce:
    • Azoo Plus Aquaguard Plus 500ml
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 500ml
    • Azoo Plus Vitamins 500ml
    • Azoo Active Filter 4in1 1l
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Azoo NitriPro 25g
    • Azoo NitraAct 25g
    • Kordon Prevent Ich 118ml
    • Kordon Tidy Tank Freshwater 118ml
    • Dainichi Veggie Fx 250g Baby
    • Astra Kelp&Spirulina Flakes 250ml
    • Drak ZueBi 150ml
Sponsorem nagrody w konkursie jest Akwarystyczny24 - Największy, specjalistyczny sklep akwarystyczny.
    • Skałki dekoracyjne AquaSzut
Nagroda z zasobów własnych KMT.
    • 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata w/w tytułów (do wyboru);
Sponsorem nagrody jest  Pet Publications Anna Stepnowska;
    • Siedem numerów pisma Tanganika Magazyn
Sponsorem nagrody jest  Centrum Akwarystyczno – Zoologiczne IKOLA;
   • II Miejsce:
    • Azoo Plus Aquaguard Plus 250ml
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 250ml
    • Azoo Plus Vitamins 250ml
    • Azoo Active Filter 4in1 1l
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Azoo NitriPro 25g
    • Azoo NitraAct 25g
    • Kordon Prevent Ich 118ml
    • Kordon Tidy Tank Freshwater 118ml
    • Dainichi Veggie Fx 250g Baby
    • Astra Kelp&Spirulina Flakes 250ml
    • Drak ZueBi 150ml
Sponsorem nagrody w konkursie jest Akwarystyczny24 - Największy, specjalistyczny sklep akwarystyczny.
    • 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata w/w tytułów (do wyboru);
Sponsorem nagrody jest  Pet Publications Anna Stepnowska;
    • AQUASZUT T-HEAD POMPA WIRNIKOWA 750
Sponsorem nagrody jest TANGANIKA KONIN
   • III Miejsce:
    • Azoo Plus Aquaguard Plus 120ml
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 120ml
    • Azoo Plus Vitamins 120ml
    • Azoo Active Filter 4in1 1l
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Azoo NitriPro 25g
    • Azoo NitraAct 25g
    • Kordon Prevent Ich 118ml
    • Kordon Tidy Tank Freshwater 118ml
    • Dainichi Veggie Fx 250g Baby
    • Astra Kelp&Spirulina Flakes 250ml
    • Drak ZueBi 150ml
Sponsorem nagrody w konkursie jest Akwarystyczny24 - Największy, specjalistyczny sklep akwarystyczny.
    • 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata w/w tytułów (do wyboru);
Sponsorem nagrody jest  Pet Publications Anna Stepnowska;
    • EBI HI-TECH WHALE 150W Grzałka z termostatem do akwarium 150-300l
Sponsorem nagrody jest TANGANIKA KONIN
 1. Wyniki.
  1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie KMT w terminie do 7 grudnia 2014 roku.
 2. Spory.
  1. W przypadku wystąpienia sporu, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia swoich argumentów w terminie do 24 godzin po ogłoszeniu wyników na adres klub@klub-tanganika.pl
  2. Jury ustosunkuje się do przedstawionych przez Uczestnika argumentów.
  3. Decyzja Jury jest ostateczna.
  4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
  5. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 3. Odpowiedzialność organizatora.  
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu;
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Klub Miłośników Tanganiki. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
  2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Powrót


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 7