Aby korzystać z pełnej zawartości FORUM należy się zarejestrować, można to zrobić TUTAJ.
To okienko jest widoczne tylko dla niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników!
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna

KRS 0000333953
REGON 142208970
NIP 525-248-20-01

FB

KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI
Strona pasjonatów ryb z jeziora Tanganiki

RegulaminRegulaminFAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  GaleriaGaleria  DownloadDownload
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI - Konkurs Fotograficzny „Podwodni mieszkańcy Tanganiki"
"Organizator"
Organizatorem Konkursu „Podwodni mieszkańcy Tanganiki" jest Klub Miłośników Tanganiki.

"Uczestnik"
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ma ukończone 16 lat w dniu zgłoszenia do Konkursu oraz:
  1. Zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką i nie świadczy usług fotograficznych;
  3. W okresie do 30.11 2015 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.klub-tanganika.pl/forum oraz zgłosi fotografie do Konkursu;
  4. Posiada konto użytkownika serwisu www.klub-tanganika.pl/forum założone nie później niż na dzień przed zakończeniem Konkursu;
  5. Posiada na stronie serwisu www.klub-tanganika.pl/forum minimum 1 post w chwili zakończenia konkursu;
  6. Nie jest członkiem Jury oceniającego zdjęcia.
 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
  1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.10.2015 r. i trwa do 30.11.2015 r. włącznie.

 3. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.
  Kategorią tematyczną w konkursie "Podwodni mieszkańcy Tanganiki" jest zdjęcie - portret  endemicznego mieszkańca jezioro Tanganika.

 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
  2. Każdy Uczestnik w Konkursie musi posiadać konto w serwisie www.klub-tanganika.pl/forum, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać fotografie na adres e-mail: klub@klub-tanganika.pl.
  3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
   • imię i nazwisko (oraz nick z sewisu www.klub-tanganika.pl/forum),
   • adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
   • telefon kontaktowy,
   • adres e-mail,
  4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
  5. Udział w niniejszym konkursie, złożenie wypełnionego formularza konkursowego, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.
  6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych.
  7. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
  8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy fotografie. Fotografie powinny zostać przesłane na adres klub@klub-tanganika.pl w terminie do 30.11.2015 r.
  9. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a zdjęcia wykonane zgodnie z zasadami sztuki fotografii, czyli wyraźne kontury i wysoka ostrość, odpowiednie nasycenie barw, brak odblasków i innych elementów pogarszających jakość zdjęcia, poprawność w wykonania ujęcia. Wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB. Zdjęcia należy przesyłać w formacie nie większym niż 1280x960 i rozdzielczości minimum 300 dpi.
  10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.
   Nazwa pliku przesłanego na adres klub@klub-tanganika.pl powinna zawierać nick ze strony www.klub-tanganika.pl/forum
 5. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.
  1. Zdjęcia oceniane będą przez powołane przez Organizatora Jury w składzie:
   • Marian Przybyła - Prezes KMT
   • Lechosław Łątka - Zarząd KMT
   • Andrzej Konarski - Akwarystyczny24
   • Grzegorz Wężyk - ZOOLEK
   • Karol Mączka - AQUARIUMFISH
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany (z przyczyn niezależnych od niego) składu Jury w trakcie trwania Konkursu.
  1. Ocenie poddane zostaną: portret uchwycony w kadrze, a także sposób wykonania zdjęcia zgodnie z sztuką fotografii, o której mowa w pkt 3.9 tego regulaminu.
  2. Uczestnik może wygrać tylko jedną z trzech nagród. Nagroda Forumowiczów jest oddzielną kategorią i każde zdjęcie może być nominowane.
  3. Nagroda Forumowiczów wybrana zostanie poprzez głosowanie na stronie konkursu.
   Głosować na zdjęcia mogą forumowicze, którzy:
   - byli zarejestrowani w chwili rozpoczęcia konkursu i mieli minimum  1 post  zarejestrowany na stronie www.klub-tanganika.pl/forum.
   - zarejestrowali się w czasie trwania Konkursu i po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, wzięli udział w Konkursie.
   Głosowanie rozpocznie się 01.12.2015 a zakończy 06.12.2015 roku.
  4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.klub-tanganika.pl/forum najpóźniej do 20.12.2015 r.
  5. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.
 1. NAGRODY W KONKURSIE.
  1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
   • I miejsce
    • 5000 Akwamonet do wykorzystania w sklepie Akwarystyczny24.pl
    • Dainichi Veggie FX 250g
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 500ml
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Kordon Amquel 473ml
    • Astra Kelp & Spirulina Flakes 250ml
    • Drak Aquadrakon El 500ml
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24.pl
    • walizka testów Aquaset 1 Basic
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • Filtr kaskadowy EHEIM LIBERTY 200
Nagroda ufundowana przez TANGANIKA-KONIN
    • O.S.I. Maitenance Color platki 1000gr
Nagroda ufundowana przez Tan-Mal
    • 10 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 10 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, 10 wydań dwumiesięcznika Akwarium - wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata Magazynu Akwarium (do wyboru)
Nagroda ufundowana przez Pet Publications Anna Stepnowska
   • II miejsce
    • Dainichi Veggie Deluxe 250g
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 250ml
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Kordon Amquel 118ml
    • Astra Kelp & Spirulina Flakes 250ml
    • Drak Aquadrakon El 250ml
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24
    • Filtrax NO3 + Aquatest NO3
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • Filtr kaskadowy EHEIM LIBERTY 130
Nagroda ufundowana przez TANGANIKA-KONIN
    • 10 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 10 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, 10 wydań dwumiesięcznika Akwarium - wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata Magazynu Akwarium (do wyboru)
Nagroda ufundowana przez Pet Publications Anna Stepnowska
   • III miejsce
    • Dainichi Veggie Pro 250g
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 120ml
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Kordon Amquel 118ml
    • Astra Kelp & Spirulina Flakes 250ml
    • Drak Aquadrakon El 250ml
Nagroda ufundowana przez akwarystyczny24
    • Filtrax C (węgiel aktywny) + Aquatest PH 7-9 (do wody zasadowej)
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • TROPICAL TANGANIKA CHIPS 130g
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki
    • 10 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 10 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, 10 wydań dwumiesięcznika Akwarium - wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata Magazynu Akwarium (do wyboru)
Nagroda ufundowana przez Pet Publications Anna Stepnowska
   • IV miejsce
    • Aquaflora caps complete
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • OMEGA ONE SMALL CICHLID PELLETS [Floating] 184g
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki
   • V miejsce
    • Aquaflora caps complete
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • OMEGA ONE SMALL CICHLID PELLETS [Floating] 94g
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki
   • VI miejsce
    • Aquaflora caps complete
Nagroda ufundowana przez ZOOLEK
    • OMEGA ONE LARGE GOLDFISH PELLETS [Sinking] 108g
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki

oraz
Nagroda Forumowiczów
    • Bon o wartości 400zł na cały asortyment sklepu AQUARIUMFISH (min. ryby, akwaria, szafki, pokrywy, oświetlenie, pokarmy...)
Nagroda ufundowana przez AQUARIUMFISH
    • Wielki Atlas Ryb Akwariowych autorstwa Joanny i Pawła Zarzyńskich
    • Sera Trial Pack
Nagroda ufundowana przez Klub Miłośników Tanganiki
    • 10 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 10 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, 10 wydań dwumiesięcznika Akwarium - wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata Magazynu Akwarium (do wyboru)
Nagroda ufundowana przez Pet Publications Anna Stepnowska
  1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

   

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w nadsyłaniu prac konkursowych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Klub Miłośników Tanganiki. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
  2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Powrót


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,01 sekundy. Zapytań do SQL: 3