Aby korzystać z pełnej zawartości FORUM należy się zarejestrować, można to zrobić TUTAJ.
To okienko jest widoczne tylko dla niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników!
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna

KRS 0000333953
REGON 142208970
NIP 525-248-20-01

FB

KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI
Strona pasjonatów ryb z jeziora Tanganiki

RegulaminRegulaminFAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  GaleriaGaleria  DownloadDownload
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI Strona Główna
KLUB MIŁOŚNIKÓW TANGANIKI - Konkurs Fotograficzny „Oto ja – mieszkaniec Tanganiki w obiektywie”
"Organizator”
Organizatorem Konkursu „Oto ja – mieszkaniec Tanganiki w obiektywie” jest Klub Miłośników Tanganiki.

"Uczestnik"
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  1. Zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką i nie świadczy usług fotograficznych;
  3. W okresie do 07.12 2014 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.klub-tanganika.pl/forum oraz zgłosi fotografie do Konkursu;
  4. Posiada konto użytkownika serwisu www.klub-tanganika.pl/forum założone nie później niż na dzień przed rozpoczęciem Konkursu;
  5. Posiada na stronie serwisu www.klub-tanganika.pl/forum minimum 1 post w chwili rozpoczęcia konkursu;
  6. Nie jest członkiem Jury oceniającego zdjęcia.
 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
  1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.11.2014 r. i trwa do 07.12.2014 r. włącznie.

 3. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.
  Kategorią tematyczną w konkursie " Oto ja – mieszkaniec Tanganiki w obiektywie” jest zdjęcie – portret  endemicznego mieszkańca jezioro Tanganika.

 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
  2. Każdy Uczestnik w Konkursie musi posiadać konto w serwisie www.klub-tanganika.pl/forum, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać fotografie na adres e-mail: klub@klub-tanganika.pl.
  3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
   • imię i nazwisko (oraz nick z sewisu www.klub-tanganika.pl/forum),
   • adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
   • telefon kontaktowy,
   • adres e-mail,
  4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
  5. Udział w niniejszym konkursie, złożenie wypełnionego formularza konkursowego, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.
  6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych.
  7. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
  8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy fotografie. Fotografie powinny zostać przesłane na adres klub@klub-tanganika.pl w terminie do 07.12.2014 r.
  9. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a zdjęcia wykonane zgodnie z zasadami sztuki fotografii, czyli wyraźne kontury i wysoka ostrość, odpowiednie nasycenie barw, brak odblasków i innych elementów pogarszających jakość zdjęcia, poprawność w wykonania ujęcia. Wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB. Zdjęcia należy przesyłać w formacie nie większym niż 1280x960 i rozdzielczości minimum 300 dpi.
  10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.
   Nazwa pliku przesłanego na adres klub@klub-tanganika.pl powinna zawierać nick ze strony www.klub-tanganika.pl/forum
 5. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.
  1. Zdjęcia w kategorii „Nagroda główna, II nagroda, III nagroda” oceniane będą przez powołane przez Organizatora Jury w składzie:
   • Lechosław Łątka – KMT
   • Artur Krasuski – KMT
   • Andrzej Konarski – Akwarystyczny24
   • Karol Mączka – AQUARIUMFISH
   • Marian Przybyła –KMT
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury w trakcie trwania Konkursu.
  1. Ocenie poddane zostaną: portret uchwycony w kadrze, a także sposób wykonania zdjęcia zgodnie z sztuką fotografii, o której mowa w pkt 3.9 tego regulaminu.
  2. Uczestnik może wygrać tylko jedną z trzech nagród. Nagroda Forumowiczów jest oddzielną kategorią i każde zdjęcie może być nominowane.
  3. Nagroda Forumowiczów wybrana zostanie poprzez głosowanie na stronie konkursu.  Głosować na zdjęcia mogą forumowicze, którzy w chwili rozpoczęcia konkursu mieli minimum  1 post  zarejestrowany na stronie www.klub-tanganika.pl/forum. Głosowanie rozpocznie się 08.12.2014 a zakończy 14.12.2014 roku.
  4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.klub-tanganika.pl/forum najpóźniej do 21 grudnia 2014 r.
  5. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.
 1. NAGRODY W KONKURSIE.
  1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
   • I Nagroda
    • Azoo Plus Aquaguard Plus 500ml
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 500ml
    • Azoo Plus Vitamins 500ml
    • Azoo Active Filter 4in1 1l
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Azoo NitriPro 25g
    • Azoo NitraAct 25g
    • Kordon Prevent Ich 118ml
    • Kordon Tidy Tank Freshwater 118ml
    • Dainichi Veggie Fx 250g Baby
    • Astra Kelp&Spirulina Flakes 250ml
    • Drak ZueBi 150ml
Sponsorem nagrody w konkursie jest Akwarystyczny24 - Największy, specjalistyczny sklep akwarystyczny.
    • 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata w/w tytułów (do wyboru);
Sponsorem nagrody jest  Pet Publications Anna Stepnowska;
    • Siedem numerów pisma Tanganika Magazyn
Sponsorem nagrody jest  Centrum Akwarystyczno – Zoologiczne IKOLA;
   • II Nagroda
    • Azoo Plus Aquaguard Plus 250ml
    • Azoo Plus Supreme Bioguard 250ml
    • Azoo Plus Vitamins 250ml
    • Azoo Active Filter 4in1 1l
    • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
    • Azoo NitriPro 25g Azoo NitraAct 25g
    • Kordon Prevent Ich 118ml
    • Kordon Tidy Tank Freshwater 118ml
    • Dainichi Veggie Fx 250g Baby
    • Astra Kelp&Spirulina Flakes 250ml
    • Drak ZueBi 150ml
Sponsorem nagrody w konkursie jest Akwarystyczny24 - Największy, specjalistyczny sklep akwarystyczny.
    • 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata w/w tytułów (do wyboru);
Sponsorem nagrody jest  Pet Publications Anna Stepnowska;
   • AQUASZUT T-HEAD POMPA WIRNIKOWA 750
Sponsorem nagrody jest TANGANIKA KONIN
  • III Nagroda
   • Azoo Plus Aquaguard Plus 120ml
   • Azoo Plus Supreme Bioguard 120ml
   • Azoo Plus Vitamins 120ml
   • Azoo Active Filter 4in1 1l
   • Azoo African Cichlid Mineral Salt 600g
   • Azoo NitriPro 25g
   • Azoo NitraAct 25g
   • Kordon Prevent Ich 118ml
   • Kordon Tidy Tank Freshwater 118ml
   • Dainichi Veggie Fx 250g Baby
   • Astra Kelp&Spirulina Flakes 250ml
   • Drak ZueBi 150ml
Sponsorem nagrody w konkursie jest Akwarystyczny24 - Największy, specjalistyczny sklep akwarystyczny.
   • 12 wydań miesięcznika Magazyn Akwarium, 12 wydań miesięcznika Zeszyty Akwarystyczne, wybranych przez laureata z ofert sklepu wydawnictwa na www.petpublications.pl lub roczna prenumerata w/w tytułów (do wyboru);
Sponsorem nagrody jest  Pet Publications Anna Stepnowska;
   • EBI HI-TECH WHALE 150W Grzałka z termostatem do akwarium 150-300l
Sponsorem nagrody jest TANGANIKA KONIN

oraz
Nagroda Forumowiczów
   • Bon o wartości 300zł na cały asortyment sklepu AQUARIUMFISH (min. ryby, akwaria, szafki, pokrywy, oświetlenie, pokarmy…)

Sponsorem nagrody jest AQUARIUMFISH.

Ponadto wszyscy  pozostali uczestnicy konkursu otrzymają

   • AZOO PSB 120ml

Sponsorem nagrody jest Akwarystyczny24 - Największy, specjalistyczny sklep akwarystyczny.

  1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

   

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Klub Miłośników Tanganiki. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
  2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Powrót


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 7